Inntak til Oslos videregående skoler. Analyse av simulerte inntaksmodeller.

Forfattere

  • Olga Serediak
  • Håvard Helland

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2020 nr 1 av Olga Serediak og Håvard Helland, SPS

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)

ISBN 978-82-8364-226-1 (trykt) / ISBN 978-82-8364-227-8 (online)

Publisert

2020-01-14

Utgave

Seksjon

Rapporter