Utdanning er utdanning? Underrepresenterte grupper i høyere utdanning og valg knytta til fagfelt

Forfattere

  • Tanja Askvik

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2019 nr 19, Tanja Askvik. Avhandling ph.d. Senter for Profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. Vår 2019

ISSN 2535-471X (trykt) / ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-174-5 (trykt) / ISBN 978-82-8364-207-0 (online)

 

Publisert

2019-11-13

Utgave

Seksjon

Avhandlinger