Tilbakemeldinger fra fortida

Forfattere

  • Per Østerud (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

I årene 2009 til 2012 har Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo (HiO), nå Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangert skrivekurs for seniorer og pensjonister tilknyttet høgskolen. Dette er rapporten fra det 4. kurset, avsluttet våren 2012. Siktepunktet for alle kursene har vært å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere, som i tiår etter tiår har skrevet fag, skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter, mennesker og situasjoner hentet fra deres egen erfaringsverden. Den personlige opplevelsen skulle være det sentrale i teksten. Forfatterne har variert bakgrunn, med oppvekst og yrkeserfaring fra mange forskjellige steder i landet. Både barndom, oppvekst, yrkesliv og undervisningspraksis har gitt utgangs-punkt for erindringene. Og ofte er det også plass til refleksjoner som kommenterer både fortid og nåtid på basis av de utvalgte opplevelsene. Erindringer som dette er ikke historieskrving i snever forstand. De er biter av den enkeltes livsopplevelse, silt gjennom sinnet og gjengitt med den subjektive verdi den enkelte har tillagt møtet eller erfaringen. Men også slike beretninger gir innsikt i hva som preget tiden, menneskene og - i mange av tekstene - yrkeslivet. I det ligger en vesentlig begrunnelse for å stimulere til skriving av slike tekster.

Utgivelsesdata

Tittel:
Tilbakemeldinger fra fortida
Forfatter(e):
Ole Chr. Lagesen og Per Østerud (red.)
Serie:
HiOA rapport
Nr:
2012 nr 7
Issn:
1892-9648
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Seniorsenteret
Sider:
188
Pris:
275,–
ISBN-print:
978-82-93208-12-9

Publisert

2012-05-10

Utgave

Seksjon

Rapporter