Biter fra livets puslespill

Forfattere

  • Per Østerud (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

I årene 2009 til 2011 har Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo (HiO) arrangert skrivekurs for seniorer og pensjonister tilknyttet høgskolen. Dette er rapporten fra det 3. kurset, avsluttet våren 2011. Siktepunktet for alle kursene har vært å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere, som i tiår etter tiår har skrevet fag, skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter, mennesker og situasjoner hentet fra deres egen erfaringsverden. Den personlige opplevelsen skulle være det sentrale i teksten. Forfatterne har variert bakgrunn, med oppvekst og yrkeserfaring fra mange forskjellige steder i landet, før de ble tilsatt ved HiO. Tre av dem har i de senere år vært knyttet til Høgskolen i Akershus, som høsten 2011 fusjonerer med HiO. Både barndom, oppvekst, yrkesliv og undervisningspraksis har gitt utgangspunkt for erindringene. Og ofte er det også plass til refleksjoner som kommenterer både fortid og nåtid på basis av de utvalgte opplevelsene.Erindringer som dette er ikke historieskrving i snever forstand. De er biter av den enkeltes livsopplevelse, silt gjennom sinnet og gjengitt med den subjektive verdi den enkelte har tillagt møtet eller erfaringen. Men også slike beretninger gir innsikt i hva som preget tiden, menneskene og - i mange av tekstene - yrkeslivet. I det ligger en vesentlig begrunnelse for å stimulere til skriving av slike tekster, og å samle dem i denne rapporten.

Utgivelsesdata

Tittel:
Biter fra livets puslespill
Forfatter(e):
Ole Chr. Lagesen og Per Østerud (red)
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2011 nr 16
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
Senior
Sider:
158
Pris:
175,–
ISBN-print:
978-82-579-4764-4

Publisert

2021-04-12

Utgave

Seksjon

Rapporter