Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Forfattere

  • Runa Brandal Myklebust
  • Hilde Wagsås Afdal
  • Sølvi Mausethagen
  • Maiken Risan
  • Truls Nilsen Tangen
  • Ida Lyngstad Wernø

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 8, Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. Av Runa Brandal Myklebust, Hilde Wagsås Afdal, Sølvi Mausethagen, Maiken Risan, Truls Nilsen Tangen og Ida Lyngstad Wernø.
Senter for profesjonsstudier, OsloMet

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-196-7 (trykt) / ISBN 978-82-8364-197-4 (online)

 

Publisert

2019-10-09

Utgave

Seksjon

Rapporter