Øyeblikk og tilbakeblikk

Forfattere

  • Ole Christian Lagesen (red)
  • Per Østerud (red)

Sammendrag

I 2008/2009 arrangerte Seniorsenteret ved Høgskolen i Oslo et skrivekurs for seniorer tilknyttet høgskolen. Siktepunktet var å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere som i tiår etter tiår hadde skrevet fag skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter og mennesker som fortalte om deres eget levde liv. Vi har gjentatt kurset 2009/2010. Igjen har forfatterne en variert bakgrunn, med oppvekst og livserfaring fra mange steder i landet og forskjellige utdanninger. Igjen har de hentet fram situasjoner, mennesker og erfaringer fra oppvekst og yrkesliv. Og igjen er det, i tillegg til fortellingen, ofte plass til en refleksjon som kommenterer også nåtidige utfordringer. Erindringer som disse er ikke historieskriving i snever forstand. De er biter av det som den enkelte har opplevd, silt gjennom og formet av hans eller hennes sinn, og gjengitt med den subjektive verdi fortelleren har sett i hendelsesforløpet. Men også slike beretninger gir økt innblikk i hva som preget tiden, menneskene og - i dette tilfellet - utdanning og yrkesliv. I det ligger begrunnelsen for å stimulere til denne form for fortellervirksomhet, og å samle resultatene i denne rapporten.

Utgivelsesdata

Tittel:
Øyeblikk og tilbakeblikk
Forfatter(e):
Ole Chr. Lagesen og Per Østerud (red)
Issn:
0807-1039
Serie:
HiO rapport
Nr:
2010 nr 13
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
Senior
Sider:
165
Pris:
180,–
ISBN-print:
978-82-579-4733-0

Publisert

2010-05-10

Utgave

Seksjon

Rapporter