Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Sluttrapport (revidert utgave)

Forfattere

  • Ira Malmberg-Heimonen
  • Anne Grete Tøge
  • Marianne Rugkåsa
  • Knut Fossestøl
  • Tone Liodden
  • Berit Bergheim
  • Krisztina Gyüre
  • Hilde Fiva Buzungu

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 10 av Malmberg-Heimonen Ira, Tøge Anne Grete, Rugkåsa Marianne, Fossestøl Knut, Liodden Tone, Bergheim Berit, Gyüre Krisztina, Buzungu Hilde Fiva

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-203-2 (trykt) / ISBN 978-82-8364-204-9 (online)

Publisert

2019-12-02

Utgave

Seksjon

Rapporter