Økt barnehagelærertetthet og hverdagskvalitet i barnehagen

Forfattere

  • Rasmus Kleppe
  • Elisabeth Bjørnestad

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 7 av Rasmus Kleppe og Elisabeth Bjørnestad

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-194-3 (trykt) / ISBN 978-82-8364-195-0 (online)

 

Publisert

2019-09-07

Utgave

Seksjon

Rapporter