Veiledning av nyutdannede lærere

Forfattere

  • Kari Fjell

Sammendrag

Fra 2000 har HiO, finansiert av Utdanningsdirektoratet, veiledet nyutdannede lærere gjennom et egenutviklet program for gruppeveiledning. Lærere i grunnskolen i Oslo og Akershus har deltatt i denne gruppeveiledningen i hele det første året som lærer. Evalueringen av tiltaket har vært god. Mange nyutdannede rapporterer om:

  • Bedre evne til refleksjon over egen praksis
  • Større tro på egne evner
  • Bedre håndtering og mestring av møtet med elevene
  • Bedre håndtering og mestring av arbeidssituasjonen

Rapporten går inn på forhold som kan ha hatt betydning for den positive effekten av veiledningen:

  • Utgangspunkt for veiledningsmetodene
  • Metoder og innhold i veiledningen
  • De nyutdannedes opplevelser i møte med utfordringer i lærerjobben

Spesielt fokus har vært rettet mot de nyutdannede lærernes selvforståelse, opplevelse av å kunne påvirke, være aktører, og den betydningen en veiledning fristilt fra utdanningen og jobbsituasjonen har for dette.

Utgivelsesdata

Tittel:
Veiledning av nyutdannede lærere
Forfatter(e):
Kari Fjell
Serie:
HiO rapport
Nr:
2007 nr 4
Issn:
0807-1039
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LU
Sider:
58
Pris:
105,–
ISBN-print:
978-82-579-4559-6

Nedlastinger

Publisert

2007-02-01

Utgave

Seksjon

Rapporter