Erfaringer med KOMP som velferdsteknologi

Forfattere

  • Bjarne Oppedal
  • Clemet Askheim
  • Marit Haldar

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 3 av Bjarne Oppedal, Clemet Askheim og Marit Haldar. Fakultet for samfunnsvitenskap/Institutt for sosialfag
OsloMet - storbyuniversitetet

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-172-1 (trykt) / ISBN 978-82-8364-173-8 (online)

 

Publisert

2019-05-27

Utgave

Seksjon

Rapporter