Å FOREBYGGE FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

-en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Forfattere

  • Ira Malmberg-Heimonen
  • Mira Sletten
  • Anne Grete Tøge
  • Daniele Alves
  • Elin Borg
  • Krisztina Gyüre

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 1
ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-151-6 (trykt)/ISBN 978-82-8364-152-3 (online)

Å FOREBYGGE FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING -en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Ira Malmberg-Heimonen (Institutt for Sosialfag), Mira Sletten (NOVA), Anne Grete Tøge (AFI), Daniele Alves (AFI), Elin Borg (AFI), Krisztina Gyüre (Institutt for Sosialfag)

Publisert

2019-03-13

Utgave

Seksjon

Rapporter