Barnevernet i den digitale offentligheten – Ytringer og debatt om norsk barnevern i sosiale medier

Forfattere

  • Edda Stang

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2018 nr 33. ISSN 2535-471X (trykket) / ISBN 978-82-8364-131-8 (trykket)

Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk. Institutt for sosialfag. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2018

 

Publisert

2019-02-12

Utgave

Seksjon

Avhandlinger