Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer – NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis

Forfattere

  • Helle Cathrine Hansen

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2018 nr 14. ISSN 2535-471X (trykket)/ ISBN 978-82-8364-093-9 (trykket)

Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – Oslo storbyuniversitetet.Vår 2018

 

Publisert

2019-02-12

Utgave

Seksjon

Avhandlinger