Sluttrapport. Følgeforskning av utprøving av modell for veiledning i Bufetat

Forfattere

  • Cecilie Basberg Neumann
  • Åsmund Hermansen

Sammendrag

OsloMet Rapport 2018 nr 11

ISSN 2535-5228 (trykt)/ISSN 2535-485X (online)
ISBN 978-82-8364-139-4 (trykt)/ISBN 978-82-8364-140-0 (online)

Denne sluttrapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for oppdraget har vært implementeringen av Modell for veiledning i akuttinstitusjonene i Bufetat, og vår oppgave har vært å følge denne implementeringen.
Følgeforskningsprosjektet er utført av Cecilie Basberg Neumann (prosjektleder) og Åsmund Hermansen.

Publisert

2019-01-24

Utgave

Seksjon

Rapporter