Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning?

-En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker

Forfattere

  • Ragnhild Fugletveit

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2018 nr 34
ISSN 2535-5414 (online)/ISSN 2535-471X (trykket)
ISBN 978-82-8364-146-2 (online)/ISBN 978-82-8364-132-5 (trykket)
Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet – Oslo storbyuniversitetet, Høst 2018

Publisert

2019-01-21

Utgave

Seksjon

Avhandlinger