"Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?"

Forfattere

  • Bjørg Johnsen

Sammendrag

ISBN 978-82-93208-36-5

HiOA Tema 2013 nr 2

Tema for denne boka er: Hva skjer når vi obser-verer? Hvordan gir vi tilbakmelding til andre? Gjennom eksempler fra opplæring og arbeidsliv blir det tydelig at observasjon ikke bare dreier seg om en rasjonell og bevisst prosess. Mennesket er et subjektivt vesen preget av sin bakgrunn og sine behov, sine følelser og oppfatninger.
Med faglig forankring i gestalt veiledning er det forfatterens siktemål at leseren blir mer klar over hvordan og når hun/han er subjektiv - slik at hun/han ikke framstiller egne tolkninger som om de er fakta og egne vurderinger som om de er den endelige dom. Beskrivelse av metoder og øvelser gir leseren muligheter til å videreutvikle sin evne til kontakt og oppmerksomhet, både overfor seg selv og andre, og finne konstruktive måter å gi tilbakemelding på.

Publisert

2013-06-01

Utgave

Seksjon

Tema