Å skape behov for skriving

Literacypraksiser hos elever som forsker

Forfattere

  • Tuva Bjørkvold

Sammendrag

ISBN 978-82-8364-113-4/ISSN 2535-471X

OsloMet Avhandling 2018 nr 24. Avhandling innlevert for graden philosphiae doctor (Ph.D.) i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. OsloMet – storbyuniversitetet. Autumn 2018

Publisert

2018-11-20

Utgave

Seksjon

Avhandlinger