Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Andre underveisrapport

Forfattere

  • Ira Malmberg-Heimonen
  • Anne Grete Tøge
  • Tone Liodden
  • Marianne Rugkåsa
  • Krisztina Gyüre
  • Knut Fossestøl
  • Berit Bergheim

Sammendrag

ISSN 2535-485X / ISBN 978-82-8364-124-0
OsloMet Rapport 2018 nr 9
Denne underveisrapporten beskriver andre fase av HOLF-prosjektet, og er utarbeidet av forskere ved Institutt for Sosialfag og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet -Storbyuniversitetet. Rapporten redegjør for implementeringen av HOLF-modellen, tidlige effekter på praksisutøvelsen, aktivitetene i sammenligningskontorene, samt hva som kjennetegner de deltakende familiene og familiekoordinatorene. Det er viktig å påpeke at dette er en underveisrapport. Både analysene og konklusjonene kan endre seg ettersom datatilfanget øker.

 

Publisert

2018-10-15

Utgave

Seksjon

Rapporter