Barn i risiko og risikable foreldre

– en analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis

Forfattere

  • Veronica Haug

Sammendrag

ISSN 2535-471X
ISBN 978-82-8364-094-6

OsloMet Avhandling 2018 nr 15, Avhandling ph.d sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsfag, OsloMet – storbyuniversitetet

 

 

 

Publisert

2018-09-05

Utgave

Seksjon

Avhandlinger