Tallforståelse og mentale regnestrategier på småskoletrinnet

Forfattere

  • May Else Nor
  • Hanne Hafnor Dahl

Sammendrag

Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk.

Utgivelsesdata

Tittel:
Tallforståelse og mentale regnestrategier på småskoletrinnet
Forfatter(e):
May Else Nor og Hanne Hafnor Dahl
Serie:
HiO masteroppgave
Issn:
1504-4149
Nr:
2009 nr 16
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
220
Pris:
220,–
ISBN-print:
978-82-579-4692-0

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Masteroppgaver