Veiledning med allmennlærerstudenter.Tilrettelagt men tilfeldig?

Forfattere

  • Bente Blaker

Sammendrag

"Veiledning med allmennlærerstudenter. Tilrettelagt men tilfeldig? -Om intensjoner og realiteter i lærerutdanningens praksisopplæring." Masteroppgave i grunnskoledidaktikk, med hovedfordypning i pedagogikk.

Utgivelsesdata

Tittel:
Veiledning med allmennlærerstudenter.Tilrettelagt men tilfeldig?
Forfatter(e):
Bente Blaker
Serie:
HiO masteroppgave
Issn:
1504-4149
Nr:
2009 nr 3
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
114
Pris:
145,–
ISBN-print:
978-82-579-4662-3

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Masteroppgaver