Barn av språket

Forfattere

  • Ingeborg C. Sæbøe Holten

Sammendrag

"Barn av språket.En kritisk og teoretisk studie av diskurser i flerspråklige og spesialpedagogiske kontekster." Masteroppgave i barnehagepedagogikk, oktober 2008.

Utgivelsesdata

Tittel:
Barn av språket
Forfatter(e):
Ingeborg C. Sæbøe Holten
Serie:
HiO masteroppgave
Issn:
1504-4149
Nr:
2009 nr 1
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
124
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-579-4655-5

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Masteroppgaver