Høstutstilling. Høgskolefolk forteller.

Forfattere

  • Jorun Fougner (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

I 2008 inviterte Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo, som fra 2011 ble HiOA, til det første skrivekurset for de pensjonister og seniorer som var knyttet til senteret. Opplegget var at alle deltakerne skulle skrive fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis eget yrkesliv, og på den måten formidle litt av norsk yrkes- og utdanningshistorie gjennom sine fortellinger.

Tekstene skulle ikke være som alt de hadde skrevet før: studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Det var egne, subjektive erindringer, opplevelser, menneskemøter og bevegende øyeblikk fra lange yrkesliv som skulle være innholdet, og prege formen.

Våren 2016 avsluttes det åttende kurset, også denne gangen ved at tekstene samles i en rapport. Snaut 20 forfattere har levert tekster.

Ikke alle tekstene er rent yrkestilknyttet. Men den personlige fortellerstemmen er der hele veien.

Kurset har hatt inspirerende forelesninger av Gro Dahle, Bjørn Westlie og Jan Johnsen. Deltakerne har gjennom gruppearbeid og utveksling av tekster stadig kommentert hverandres tekster. I tillegg har kurslederne, Jorun Fougner og Ole Christian Lagesen, veiledet, gitt innspill og kommentert tekstene underveis i kurset.

Utgivelsesdata

Tittel:
Høstutstilling. Høgskolefolk forteller
Forfatter(e):
Jorun Fougner og Ole Chr Lagesen (red)
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Seniorsenteret
Sider:
149
Pris:
295,–
ISBN-print:
978-82-8364-006-9
ISBN-pdf:
978-82-8364-007-6

Publisert

2016-05-25

Utgave

Seksjon

Rapporter