Faglig utvikling i en aksjonsrettet kontekst-førskolelæreren som endringsagent

Forfattere

  • Marit Bøe

Sammendrag

Avhandlingen viser hvordan pedagogisk dokumentasjon og aksjonsforskning kan være kilden til faglig utvikling og endring. Når jeg kaller førskolelæreren endringsagent er det for å understreke at førskolelæreren må ha en aktiv rolle i forhold til å forandre og forbedre i barnehagen. Som forsker og førskolelærer kritisk reflekterte jeg sammen med tre pedagoger i egen barnehage. Refleksjonene og aksjonene var rettet mot samlingsstund og sosial kompetanse på en småbarnsavdeling. Ved hjelp av postmoderne teorier åpnet det seg opp andre muligheter og handlingsalternativer. Avhandlingen tar opp områder som forskning og utvikling, og pedagogisk dokumentasjon som forskning.

Utgivelsesdata

Tittel:
Faglig utvikling i en aksjonsrettet kontekst-førskolelæreren som endringsagent
Forfatter(e):
Marit Bøe
Serie:
HiO masteroppgave
Issn:
1504-4149
Nr:
2006 nr 8
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LU
Sider:
120
Pris:
150,–
ISBN-print:
82-579-4521-8

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Masteroppgaver