Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning (ABY)

Forfattere

  • Jorunn Dahlback
  • Grete Haaland
  • Inger Vagle

Sammendrag

Rapport med fokuks på fleksibilitet i studiet, realkompetansevurdering, arbeidsplassbasering og praktisk eksamen.

Utgivelsesdata

Tittel:
Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærer­utdanning (ABY)
Forfatter(e):
Jorunn Dahlback, Grete Haaland og Inger Vagle
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
158
Pris:
230,–
ISBN-print:
978-82-8364-004-5
ISBN-pdf:
978-82-8364-005-2

Publisert

2016-05-02

Utgave

Seksjon

Rapporter