Omsorgsovertakelse som tekst - om meningsdannelser i barnevernsdokumenter

Forfattere

  • Hedvig Torvik Nilsen

Sammendrag

Undertittel: - om meningsdannelser i barnevernsdokumenter.

Utgivelsesdata

Tittel:
Omsorgsovertakelse som tekst - om meningsdannelser i barnevernsdokumenter
Forfatter(e):
Hedvig Torvik Nilsen
Serie:
HiO hovedfagsrapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2006 nr 11
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
ØKS
Sider:
153
Pris:
170,–
ISBN-print:
82-579-4536-6

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Masteroppgaver