Relasjonskompetanse. Biter til et puslespill.

Forfattere

  • Marit Aalen

Sammendrag

Opprinnelig trykket som HiO-notat 2005 nr 1 (1.opplag trykket i 2005)

Dette HiO-notatet er skrevet som pensum til Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo (TVIP). Hensikten er å bidra til å gi begrepet relasjonskompetanse et innhold. Begrepet har en sentral plass i Rammeplan og fagplan for utdanningen. En forstålse vil alltid innebære at man velger perspektiv. Med det menes at enkelte aspekter belyses mens andre blir liggende i skyggen. Først ved å trekke inn flere perspektiver vil man kunne nærme seg en helhetlig forståelse. Derfor har jeg som undertittel: Biter til et puslespill.

Publisert

2016-07-01

Utgave

Seksjon

Småskrift