Barnefattigdom i et rikt land.Kunnskapsoppsummering…

Forfattere

  • Sissel Seim

Sammendrag

Formålet med rapporten er å gi en presentasjon av eksisterende forskning og kunnskap om omfang og utvikling av barnefattigdom i Norge. På tross av politiske mål om å bekjempe fattigdom har andelen fattige barn under 18 år i Norge økt i tiåret fra 1999 til 2009. Viktige formål med rapporten er å komme med forslag til tiltak og virkemidler som kan bidra til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge, samt å identifisere kunn-skapshull og framtidige forskningsbehov. Rapporten er laget på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som har initiert og finansiert prosjektet. Oppdraget er utført ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo. Forfattere: Professor Knut Halvorsen, hovedbibliotekar Solveig Hjelde, vitenskapelig assistent Hege Larsen, forsker I Thomas Lorentzen, professor Mons Oppedal og førsteamanuensis Sissel Seim, alle ved Høgskolen i Oslo, samt professor Anne-Lise Arnesen, Høgskolen i Østfold.

Utgivelsesdata

Tittel:
Barnefattigdom i et rikt land.Kunnskapsoppsummering…
Forfatter(e):
Sissel Seim
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2011 nr 10
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
SAM
Sider:
212
Pris:
215,–
ISBN-print:
978-82-579-4756-9

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter