Etikk i psykisk helsearbeid. -Etikk, menneskesyn og verdier

Forfattere

  • Marit Aalen

Sammendrag

Opprinnelig trykket som HiO-notat 2004 nr 11, 1.opplag trykket 2004

I dette kompendiet har jeg forsøkt å se etikk, menneskesyn og verdier i sammenheng med psykisk helsearbeid. I møte med pasienter står man ofte i vanskelige situasjoner med mange avveininger. Kompendiet er ment å formidle en grunnlagstenkning som ligger under og påvirker våre faglige valg og vurderinger. Dette er andre utgave og fortsatt preget av det muliges kunst. Noen temaer er eksemplifisert, andre ikke. Noen har jeg gitt et personlig preg, andre er mer summarisk framstilt. Håpet er at kompendiet skal bidra til at studentene blir mer bevisst kompleksiteten i det verdigrunnlag psykisk helsearbeid hviler på.

Publisert

2016-07-01

Utgave

Seksjon

Småskrift