Samarbeidslæring og ferjesamband. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid ved høgskolene på Nord-Vestlandet (delrapport V)

Forfattere

  • Synnøve Hofseth Almås
  • Sigurd Roger Nilsen
  • Laila Luteberget
  • Gerd Bjørke (red.

Sammendrag

Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid ved høgskolene på Nord-Vestlandet. Delrapport V - CAB-prosjektet. Dene rapporten inngår som en delrapport i det nasjonale prosjektet Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren, det såkalte CAB-prosjektet (Collaboration Across professional Boundaries). Etter kartlegging av graden av vektlegging på samarbeidslæring, gir denne rapporten et bilde av situasjonen ved høgskolene på Nord-Vestlandet: Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund. Tidligere er det gitt ut tilsvarende rapporter fra Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen. Det er i alt åtte institusjoner involvert i prosjektet. Prosjektet er gitt støtte fra Norgesuniversitetet.

Utgivelsesdata

Tittel:
Samarbeidslæring og ferjesamband. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid ved høgskolene på Nord-Vestlandet (delrapport V)
Forfatter(e):
Synnøve Hofseth Almås, Sigurd Roger Nilsen, Laila Luteberget og Gerd Bjørke (red.
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2010 nr 7
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
PUS
Sider:
41
Pris:
90,–
ISBN-print:
978-82-579-4727-9

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter