Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner- Utforminger og utfordringer

Forfattere

  • Bennedichte C.R. Olsen
  • Åsta Tale Strand

Sammendrag

I denne rapporten rettes oppmerksomheten mot likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Likemannsarbeidet er en arena for erfaringsutveksling, hvor den egenbaserte kunnskapen er grunnlaget for organisert støtte og hjelp til funksjonshemma og deres pårørende. Det er en virksomhet med lange tradisjoner, men som organisasjonsfelt fikk likemannsarbeidet en skarpere profil som følge av offentlige bevilgninger fra og med 1990. Rapporten har et et todelt siktemål: Den skal få fram likemannsarbeidets omfang og utforminger, og få kunnskap om hvorvidt organisasjonene sikrer at den kunnskapen som utvikles i likemannsfeltet også kommer andre deler av organisasjonen til gode. Rapportens forfattere er førsteamanuensis Bennedichte C. Rappana Olsen, Sosialforsk, Høgskolen i Oslo, og rådgiver Åsta Tale Strand, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Utgivelsesdata

Tittel:
Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner- Utforminger og utfordringer
Forfatter(e):
Bennedichte C.R. Olsen, Åsta Tale Strand
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2009 nr 21
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
SAM
Sider:
70
Pris:
110,–
ISBN-print:
978-82-579-4717-0

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter