Festskrift for Berit Heir Bunkan

Forfattere

  • Kirsten Ekerholt

Sammendrag

Denne gis ut i anledning fysioterapeut og psykolog dr. philos. Berit Heir Bunkans 80 årsdag 17. juli 2009. Rapporten inneholder 26 artikler, skrevet av fagpersoner innen fagområdet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Artiklene viser bredden og mangfoldet innen fagområdet, og representerer både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Noe av stoffet har vært publisert tidligere, det meste er imidlertid stoff som nå publiseres for første gang.

Utgivelsesdata

Tittel:
Festskrift for Berit Heir Bunkan
Forfatter(e):
Kirsten Ekerholt (red.)
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2009 nr 10
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
295
Pris:
270,–
ISBN-print:
978-82-579-4674-6

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter