Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen

Forfattere

  • Brit Johanne Eide
  • Nina Winger

Sammendrag

Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen. 2. delrapport fra prosjektet "Barns omsorgskarriere. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder. "Høgskolen i Oslo (HiO) har, i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), utviklet et felles NFR-støttet prosjekt innen barnehage- og barneomsorgsforskning: ”Barns omsorgskarrierer. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder” (2006-2008). (Prosjektleder 2006-2008 professor Jan-Erik Johansson, fra 2008- førsteamanuensis Anne Greve). Ved HiO studerer vi ulike sider ved hverdagslivet i barnehagen for de yngste barna. Første delrapport kom ut i 2007 og fokuserte på forskningsmetodologiske og etiske spørsmål relatert til hverdagslivsforskning. I denne andre delrapporten presenterer vi bidrag fra prosjektdeltakere og noen tidligere masterstudenter. Vi viser glimt fra hverdagslivet i barnehagen gjennom å presentere noen av forskningsresultatene i Omsorgsprosjektet og sjølstendige, assosierte masterprosjekter. Omsorgsprosjektet er under arbeid, og dette er en foreløpig delrapport omkring noen avgrensete og utvalgte aspekter ved prosjektet. De ulike bidragene representerer forskjellige forståelseshorisonter og tilnærmingsmåter. Vi ønsker gjennom denne rapporten å bidra til kunnskap om, og refleksjon over noen sider ved hverdagslivet for de yngste i barnehagen, med særlig vekt på aspekter ved de voksnes rolle.

Utgivelsesdata

Tittel:
Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen
Forfatter(e):
Brit Johanne Eide og Nina Winger (red)
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2008 nr 18
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
107
Pris:
140,–
ISBN-print:
978-82-579-4651-7

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter