Vennskap mellom små barn i barnehagen

Forfattere

  • Anne Greve

Sammendrag

Formålet med denne studien er å utvikle kunnskap om vennskapsrelasjoner mellom to-treåringer i barnehagen. Resultatene viser at en vennskapsrelasjon rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen, felles humor - men også konflikter, utestengelse, fortvilelse over å ikke få være med, sorg og savn. Dette sier noe om vennskapets kompleksitet og dialektikk. Studien retter søkelyset mot noe som i liten grad har blitt fokusert i forskning tidligere, nemlig at også små barn kan være venner, og at deres vennskap kommer til uttrykk på ulike måter. Studien bidrar både til teoriutvikling og til å utvikle livsverdensfenomenologisk forskning. Studiens bidrag i den pedagogiske forskningen om små barn er også av metodisk karakter. Bruk av video i småbarnsforskningen er en metode som stadig er i utvikling.

Utgivelsesdata

Tittel:
Vennskap mellom små barn i barnehagen
Forfatter(e):
Anne Greve
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2007 nr 18
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LU
Sider:
382
Pris:
335,–
ISBN-print:
978-82-579-4589-3

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter