Likt og ulikt

– Om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Forfattere

  • Halvor Spetalen

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er å skape innsyn i hvordan tverrfaglig praktisk eksamen gjennomføres i Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg2 Matfag. Dette er viktig fordi eksamenssystemet ikke opererer i et vakuum, men påvirker både arbeids- og vurderingsformene i skolen og også dermed også elevenes motivasjon, gjennomføringsgrad og faglige kompetanse.

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført ved hjelp av et kvantitativt spørreskjema distribuert til skoleledere ved 85 av 87 norske skoler som tilbyr utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Resultatene viser at det er størst likhet mellom skoler og Vg2-programene i spørsmål om hvem som utformer eksamensoppgavene, om elevene får mulighet til å gjennomføre prøveeksamen, hvem som er ekstern eksamenssensor og hvordan eventuelt stryk til eksamen håndteres.

Forskjellene er imidlertid betydelige mellom ulike skoler, og også Vg2-program, når det gjelder i hvilken grad elevene får anledning gjennomføre en interesse- og yrkesdifferensiert tverrfaglig praktisk eksamen, hvor lang tid det er satt av til planleggingsdel og gjennomføringsdel og i hvilken grad eksamenskarakteren baseres på et muntlig og/eller skriftlig grunnlag. 

Utgivelsesdata

Tittel:
Likt og ulikt. - Om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restuaruant- og matfag
Forfatter(e):
Halvor Spetalen
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 6
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
LUI/Kjeller
Sider:
22
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-8364-012-0
ISBN-pdf:
978-82-8364-013-7

Publisert

2016-07-01

Utgave

Seksjon

Rapporter