Støtte til mestring i sorg for barn, ungdom og deres familier

Forfattere

  • Kari Bugge

Sammendrag

Rapporten presenterer prosjektet "Støtte i sykehus til barn og ungdom som pårørende og etterlatte" (2000-2004). Hovedmålsetting har vært å forebygge komplisert sorg for barn og ungdom ved å styrke; a) Foreldrerollen, b)Familiesamspillet i sorgen c)Barn og ungdoms mestringsvilkår og redusere kompliserende faktorer i sorgen. Sorgstøttemetodene har gjennom hele prosjektperioden vært under utvikling etter innspill fra barn, ungdom og foreldre og er således utviklet av og sammen med barn, ungdom og deres foreldre. Bakgrunn for utviklingen av sorgstøttemetodene, evalueringsmetoder, funn og drøfting av funn blir utdypende presentert i denne rapporten, slik at andre i spesialist- eller kommunehelsetjenesten kan bruke sorgstøttemodellen som er utviklet.

Utgivelsesdata

Tittel:
Støtte til mestring i sorg for barn, ungdom og deres familier
Forfatter(e):
Kari Bugge
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2006 nr 10
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
SU
Sider:
98
Pris:
135,–
ISBN-print:
82-579-4494-7

Nedlastinger

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter