Om grafikk, om enkle trykkteknikker, men mest om miljøvennlig grafikk

Forfattere

  • Trygve Retvik

Sammendrag

Dagens fokus på miljø stiller nye krav til gamle, tradisjonelle teknikker. Fagområdet grafikk står overfor store utfordringer i så måte. Forfatteren har tatt konsekvensen av dette og sammen med studenter er han inne i en kontinuerlig prosess for å utvikle miljøvennlig grafikk. Hensikten med arbeidet har vært å utvikle et relevant materiale som studenter og lærere skal kunne bruke i grafikkundervisning, uten den miljømessige belastningen dette tradisjonelt har medført. Forfatteren ønsker å gi studenter og lærere et faglig grunnlag for å fremme kunnskap om et miljøvennlig alternativ.

Utgivelsesdata

Tittel:
Om grafikk, om enkle trykkteknikker, men mest om miljøvennlig grafikk
Forfatter(e):
Trygve Retvik
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2005 nr 16
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
EST
Sider:
57
Pris:
125,–
ISBN-print:
82-579-4434-3

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter