Oktografen

Prosesser, ansvar, etikk og endringslogikk

Forfattere

  • Magid Al-Araki

Sammendrag

Oktografen deler en organisasjon i fem beslektede delsystemer som er i interaksjon med hverandre gjennom berøringspunkter og kausale relasjoner. Fire prosesser om beslutning, kommunikasjon, produksjon og innovasjon blir diskutert med utgangspunkt i faste avhengighetsrelasjoner. Delsystemene aktiviserer prosessene, og prosessene er innbyrdes avhengige.

Utgivelsesdata

Tittel:
Oktografen. Prosesser, ansvar, etikk og endringslogikk.
Forfatter(e):
Magid Al-Araki
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2011 nr 15
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
SAM
Sider:
227
Pris:
225,–
ISBN-print:
978-82-579-4762-0

Publisert

2011-06-01

Utgave

Seksjon

Rapporter