Hvor finnes retten? Fra case til juss

Forfattere

  • Else Kokkersvold

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Denne boka er et møte med jussen sett fra en praktikers ståsted. Den handler om å lete etter "lovlige" løsninger i en praktisk hverdag. Med utgangspunkt i historier fra ulike fagfelt, er framstillingen verdiorientert, diskuterende og problemløsende. Boka illustrerer hvordan både etiske og faglige problemstillinger griper inn i utøvelsen av lover og regler. Boka henvender seg til dem som arbeider, eller utdanner seg for arbeid i en offentlig forvaltning. Med litteraturliste og oversikt over nyttige internettadresser

Utgivelsesdata

Tittel:
Hvor finnes retten? Fra case til juss
Forfatter(e):
Else Kokkersvold
Serie:
HiAk utgivelser
Issn:
Nr:
2003 LU 3/03
Utgiver:
HiAk
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
73
Pris:
210,–
ISBN-print:
978-82-488-0015-6

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Utgivelser