Soppfarget bjørk som dreie- og dekorasjonsmateriale. FoU-arbeid. Illustrert spesialutgave

Forfattere

  • Einar Murud

Sammendrag

Utgivelser fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, forskningserien. Under gitte temperatur- og fuktighetsforhold nedbrytes bjørkas trevirke av ulike sopper som danner fargeformasjoner i materialet. Slikt trevirke ble tidligere kalt surbjørk. Bokas 49 fargeillustrasjoner viser eksempler på hvordan soppfarget bjørk kan utnyttes ut fra de muligheter materialet gir for bearbeiding. Bildene viser eksempler på hvordan trevirke er brukt til dreide boller, bokser og skrin, noen med farger og innlagt metall. Har litteraturliste.

Utgivelsesdata

Tittel:
Soppfarget bjørk som dreie- og dekorasjonsmateriale. FoU-arbeid. Illustrert spesialutgave
Forfatter(e):
Einar Murud
Serie:
HiAk utgivelser
Issn:
Nr:
2001 FO 07/01
Utgiver:
HiAk
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
84
Pris:
230,–
ISBN-print:
978-82-488-0012-5

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Utgivelser