Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse

Forfattere

  • Else Askerøi
  • Olav Eikeland

Sammendrag

Utgivelse i skriftserien ved Høgskolen i Akershus, forskningsserien. Boken inneholder 12 artikler som plasserer yrkeskunnskap i spenningsfelt mellom håndverkstradisjoner, kunsthåndverk og industri, utviklingen fra fagarbeider til kunnskapsarbeider, fortid og nåtid, legitimitet og status, skole- og mesterlære, språket som mediator mellom teori og praksis og betydningen av kroppslig, sansemessig læring. Begrep som taus og personlig kunnskap, aristoteliske kunnskapsformer og aksjonsforskning, novise og mester utgjør analyseverktøy, der tradisjon, endring og omstilling står sentralt.

Utgivelsesdata

Tittel:
Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse
Forfatter(e):
Else Askerøi og Olav Eikeland (red.)
Serie:
HiAk utgivelser
Issn:
Nr:
2006 FO 13/6
Utgiver:
HiAk
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
267
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-488-0024-8

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Utgivelser