Menn som forskjell og forskjellige menn

Rekruttering av menn til barnehage

Forfattere

  • Olav Kåsin
  • Mette Vaagan Slåtten

Sammendrag

Rapporten tar utgangspunkt i 12 intervjuer med informanter fra ulike stillingsgrupper knyttet til barnehagefeltet; barnehageledere, tillitsvalgte i barnehager, øvingslærere og pedagogikklærere i førskolelærerutdanningen. Ut fra intervjuene belyses kunnskaper og holdninger til kjønnslikestiling og rekruttering av menn til barnehager. Rapporten peker på hvordan ulike oppfatninger av likestilling kan få konsekvenser for rekruttering av menn til barnehagen, og også hvordan det kan få konsekvenser for vektlegging av likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Rapporten belyser hvordan informantene omdefinerer likestilling fra å omhandle likhet, like rettigheter, kjønnsbalanse osv. til å omhandle mangfold, egenart og likeverd. Rapporten viser mulige konsekvenser av en slik praksis med hensyn på kjønnslikestillingens vilkår i den enkelte barnehage og i samfunnet, og det stilles spørsmål ved om omdefineringen av likestillingens innhold bidrar til og avpolitisering myndighetenes likestillingsambisjoner.

Utgivelsesdata

Tittel:
Menn som forskjell og forskjellige menn.
Forfatter(e):
Olav Kasin og Mette Vaagan Slåtten
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2011 nr 9
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
65
Pris:
110,–
ISBN-print:
978-82-579-4755-2

Publisert

2011-04-14

Utgave

Seksjon

Rapporter