Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv

Forfattere

  • Bjørn Horndalen
  • Tor Rynning Torp

Sammendrag

Vernepleierens yrkesutøvelse og kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med funksjonshemming. I denne antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang og makt, samarbeid med andre yrkesgrupper, kvalitetssikring, rettsikkerhet og vernepleierutdanning i internasjonalt perspektiv. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som publikasjon 12/2006 Forskningsserie, Høgskolen i Akershus. (isbn 82-488-0023-7/978-82-488-0023-1).

Utgivelsesdata

Tittel:
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv
Forfatter(e):
Bjørn Horndalen og Tor Rynning Torp (red)
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2013 nr 4
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
182
Pris:
225,–
ISBN-print:
978-82-93208-46-4

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Tema