Gode pedagogiske praksiser

Forfattere

  • Marit Greek
  • Kari Mari Jonsmoen

Sammendrag

Spennet i alder, erfaringer, kunnskaper og språklige ferdigheter blant studenter i høyere utdanning er stort. Hva skal til for å nå fram til den enkelte student i undervisning og veiledning? I denne artikkelsamlingen setter lærere, forskere og skrivementorer/studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus søkelys på sentrale spørsmål i en studiehverdag preget av mangfold. Konkrete undervisningsmetoder, ulike tiltak og pedagogiske prinsipp som kan styrke studentenes deltakerkompetanse, blir beskrevet og diskutert, og begreper vi bruker på studenter som har spesielle utfordringer med det norske språket, blir saumfart. Hensikten er å stimulere til systematisk utvikling av egen pedagogisk praksis slik at studentenes faglige kvalitet sikres, samtidig som studenter med utilstrekkelige ferdigheter i norsk opplever mestringsfølelse og læringsutbytte. Artiklene er relevante for lærere innen høyere utdanning og voksenopplæring, og for studenter som studerer norsk som andrespråk eller studenter i lærerutdanninger.

Utgivelsesdata

Tittel:
Gode pedagogiske praksiser
Forfatter(e):
Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen (red)
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2013 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Avd. forskning og bibliotek
Sider:
156
Pris:
205,–
ISBN-print:
978-82-93208-29-7

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Tema