Om å tolke og forstå tekster

Forfattere

  • Tove Berg
  • Pål Henning Bødtker Walstad

Sammendrag

Redaktørene Tove Berg og Pål Henning Bødtker Walstad har med denne artikkelsamlingen laget en lenge etterlengtet lærebok til bruk for studenter i deres arbeid med å tolke og forstå tekster. Forfatterne ønsker med denne boken å fremme refleksjon knyttet til hvordan en kan tolke og forstå tekster på en så kvalifisert måte at funnene i tekstene blir gyldige og pålitelige. Artikkelsamlingen er et resultat av faglige presentasjoner og drøftinger i forskerfellesskapet ”Kulturarv, språk og yrkeskultur” (KSY) under ”Program for utdannings- og arbeidslivsforskning” (PUAF) ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Boken retter seg mot alle som gjennom sin forskning må tolke og forstå tekster.

Utgivelsesdata

Tittel:
Om å tolke og forstå tekster
Forfatter(e):
Tove Berg og Pål Henning Bødtker Walstad
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2011 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
148
Pris:
200,–
ISBN-print:
978-82-93208-00-6

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Tema