"Komplekse vurderinger i førstelinjen - en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel"

Forfattere

  • Heidi Moen Gjersøe

Sammendrag

"Komplekse vurderinger i førstelinjen - en studie av arbeidsvurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel" Avhandling ph.d, Senter for Profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
"Komplekse vurderinger i førstelinjen - en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel"
Forfatter(e):
Heidi Moen Gjersøe
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2017 nr 10
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
166
Pris:
275,–
ISBN-print:
978-82-8364-063-2

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger