Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter

Forfattere

  • Lise-Merete Alpers

Sammendrag

Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter
Forfatter(e):
Lise-Merete Alpers
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2017 nr 2
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
203
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-8364-047-2

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger