Opplevelsen av å passe til yrket. En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning

Forfattere

  • Kjersti Nesje

Sammendrag

En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Opplevelsen av å passe til yrket. En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning
Forfatter(e):
Kjersti Nesje
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2017 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
182
Pris:
285,–
ISBN-print:
978-82-8364-038-0

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger