Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010

Forfattere

  • Mari Lande With

Sammendrag

Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975 og 2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning innen humaniora, samfunns- eller realfag. Datamaterialet er levert av Statistisk sentralbyrå og er hentet fra offentlige utdannings- og arbeidsmarkedsregistre. Avhandlingen tar utgangspunkt i sosiologiske og økonomiske teorier om arbeidsmarked og utdanningsvalg. Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utgivelsesdata

Tittel:
Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010
Forfatter(e):
Mari Lande With
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2016 nr 5
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
236
Pris:
325,–
ISBN-print:
978-82-8364-028-1

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger