Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger

Forfattere

  • Inger Oterholm

Sammendrag

Avhandling ph.d. Senter for profesjonsstudier.

Utgivelsesdata

Tittel:
Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger
Forfatter(e):
Inger Oterholm
Serie:
HiOA avhandlinger
Issn:
1893-0476
Nr:
2015 nr 8
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
370
Pris:
400,–
ISBN-print:
978-82-93208-92-1

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger